İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən elm sahəsi Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
2 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
3 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
4 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
6 1203.01 - Kompüter elmləri RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
7 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
8 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 2211.01 - Bərk cismlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
17 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
18 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
19 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
20 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
21 2301.01 - Analitik kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 2304.01 - Makro¬molekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
26 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
27 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
28 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 2314.01 - Neft kimyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
37 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
38 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
39 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
40 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
41 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
42 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
43 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
44 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
45 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
46 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
49 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
50 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
51 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
52 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
53 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 2506.01 - Geologiya YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktor 01.11.2022
55 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 3101.01 - Aqrokimya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 3102.01 - Aqromühəndislik TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 3103.01 - Ümumi əkinçilik AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 3103.07 - Bitkiçilik AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 3209.01 - Farmakologiya, kliniki farmakologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 3211.01 - Psixiatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 3217.01 - Otorinolarinqologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
88 3224.01 - Onkologiya TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
89 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 3226.01 - Stomatologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 3227.01 - Travmatologiya və Ortopediya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 3240.01 - Gigiyena TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
95 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 3310.01 - Sənaye texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 3312.01 - Materiallar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 3315.01 - Metallurgiya texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 3322.01 - Enerji texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
113 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
114 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
117 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA ELMLƏRİ Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
118 3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
119 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
120 3342.01 - Sənaye istilik energetikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
122 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
123 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
124 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
127 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
128 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
129 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
134 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
135 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 5406.01 - Hidrologiya COĞRAFİYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 5502.01 - Ümumi tarix TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
142 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 5707.01 - Slavyan dilləri (rus dili) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Fizikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Kimyanın tədrisi metodikası PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 6203.01 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 6212.01 - Teatr sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
214 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022