Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 09.03.2021 Musayev Şahbaz Şamı oğlu Mirzə Fətəli Axundzadə: mühiti, müasirləri ilə əlaqələri və yeni tipli ədəbiyyat yaradıcılığı Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Elmlər doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115, IV mərtəbə.
2 09.03.2021 Süleymanov Yusif Əşrəf oğlu İnterferensiya prosesində struktur-semantik dəyişmələr (Azərbaycan və ingilis dilləri materialları əsasında) Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115, V mərtəbə.
3 12.03.2021 Nuruyev İbrahim Musa oğlu γ-şüalarla modifikasiya olunmuş polivinilidenftorid/nano-si kompozitlərinin strukturu və elektrofiziki xassələri Fizika 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
4 16.03.2021 Xəlilova Sevda Rüstəm qızı Azərbaycan və ingilis dillərində antonimlik Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115, V mərtəbə.
5 16.03.2021 Qaragözova Sevinc Hüsaməddin qızı Sözün prosodik xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115, V mərtəbə.
6 17.03.2021 Əzimova Könül Yaqub qızı Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivləri (1950-1980-ci illər) Sənətşünaslıq 6215.01 - Təsviri sənət Fəlsəfə doktoru AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115, IV mərtəbə.
7 17.03.2021 Quliyev Sahil Rəhman oğlu Gəncə-Qazax bölgəsində qarğıdalı əkinlərində alaq bitkilərinə qarşı inteqrir mübarizə tədbirlərinin hazırlanması Aqrar elmlər 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
8 17.03.2021 Kərimli Nurlanə İmayət qızı XX əsr azərbaycan bədii mədəniyyətinin inkişafında qadının rolu Sənətşünaslıq 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri Fəlsəfə doktoru AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115, IV mərtəbə.
9 18.03.2021 Səlmanov Babək Zakir oğlu Yerli bitki yağlarından istifadə etməklə üzlü süd əvəzedicisi hazırlanmasının səmərəli texnologiyasının və qurğusunun işlənməsi Texnika elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
10 18.03.2021 Məmmədov Natiq Xankişi oğlu Dənli yemlərin mikronizasiya texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
11 18.03.2021 Zeynalova Elnarə Aydın qızı Xaqani Şirvaninin ərəbdilli yaradıcılığı Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115, IV mərtəbə.
12 29.03.2021 Səfərova Aytən Şamil qızı Müxtəlif ekoloji şəraitdə yayılan alhagi maurorum medik bitkisinin mikobiotası və fungisid xüsusiyyətləri Biologiya elmləri 2430.01 - Mikologiya Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı, M.Müşfiq küçəsi 103.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.