Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 07.09.2021 Abbasova Nigar Valeh qızı Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda doğuş prosesinin klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə küç., 14.
2 10.09.2021 Shoaib Muhammad . Funksionaləvəzli sikloheksan sırası birləşmələrinin antimikrob aktivliyi Biologiya elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı, M.Müşfiq küçəsi 103.
3 10.09.2021 Həsənli Elçin Abbas oğlu Dini təhsil sahəsində Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığı Fəlsəfə 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Bakı, Əhməd Cəmil küçəsi, 41 A
4 10.09.2021 Mustafayev Elnur Kərim oğlu Dünya dinlərində məhdəviyyət nəzəriyyəsi Fəlsəfə 7213.01 - Dinşünaslıq Fəlsəfə doktoru Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Bakı, Əhməd Cəmil küçəsi, 41 A.
5 14.09.2021 Nağıyeva Sevinc Akif qızı Tip 1 şəkərli diabetli uşaqlarda parodont toxumaları xəstəliklərinin müalicəsində ozonoterapiyanın səmərəliliyi Tibb elmləri 3226.01 - Stomatologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 163.
6 14.09.2021 Rəhimova Vüsalə Vidadi qızı Postmenopauzal dövrdə olan hiperandrogeniyanın klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə küç., 14.
7 15.09.2021 Səfərova Almaz Qərib qızı Neonatal qıcolmaların yayılma səviyyəsi, klinik səciyyələri, risk amilləri, müalicə-profilaktikasının imkanları Tibb elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə küç., 14.
8 16.09.2021 Hacıyeva Samirə Zakir qızı Koronar damarlarına stent qoyulmuş xəstələrdə restenozun inkişafında helicobacter pylorinin rolu Tibb elmləri 3218.01 - Kardiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 167.
9 17.09.2021 Zeynalova Aydan Mirzə qızı Azərbaycanın bəzi rayonlarında yayılmış adı nar (Punca granatum l.) bitkisinin bioekoloji və fitokimyəvi tədqiqi Biologiya elmləri 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
10 17.09.2021 Şadlinskaya Səbinə Vaqif qızı İnsanın postnatal ontogenezində və eksperimentdə uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin və limfoid törəmələrinin makro-mikroskopik anatomiyası, morfogenezinin qanunauyğunluqları Tibb elmləri 3241.01 - İnsan anatomiyası Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 163
11 17.09.2021 Məhərrəmova Gülər Vidadi qızı Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan bir sinif kəsilən diferensial operatorun spektral xassələri Riyaziyyat 1202.01 - Analiz və funksional analiz Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 9.
12 17.09.2021 Babayeva Fəridə Ələkbər qızı Yüksək dispersli metal nanohissəcikləri saxlayan katalizatorlar üzərində metanın və onun kiçik molekul kütləli homoloqlarının aktivləşməsi Kimya 2314.01 – Neft kimyası - 2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz Elmlər doktoru AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı pr. 30.
13 20.09.2021 Əliyeva Səyyarə Tahir qızı Doris Lessinq yaradıcılığına Şərqin təsiri Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
14 20.09.2021 İsayeva Lalə Şahin qızı İngilis ədəbiyyatında Şərq konsepsiyası (Ceyms Moriyerin yaradıcılığı əsasında) Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
15 21.09.2021 Soltanov Rəfail Soltan oğlu Uşaqlarda sidiklik-sidik axarı reflüksunun kompleks müalicəsinin nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə küç., 14.
16 22.09.2021 Cəlilov Vaqif Çingiz oğlu Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində leyşmanioz ocaqlarında epidemioloji nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi Tibb elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Mərdanov qardaşları küçəsi 98
17 24.09.2021 Əliyeva Rəqsanə Qəzənfər qızı Fermer təsərrüfatlarında fındıq ləpəsinin hazırlanma texnologiyası və texniki vasitənin təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
18 24.09.2021 Əlizadə Nigar Kamran qızı Ginekologiyada endoskopik əməliyyatların səviyyəsi, strukturu, risk faktorları və fəsadlaşmalarının profilaktıkası yolları Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı, Müzəffər Həsənov, 35.
19 24.09.2021 Nurməmmədov Məhəmməd Nurməmməd oğlu Girdiman çayı hövzəsinin tarixi-memarlıq abidələri Memarlıq 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, A.Sultanova küç.11.
20 24.09.2021 Məmmədova Aygün Malik qızı Tsiklopentadienin alkil-, hidroksialkil- və mürəkkəb efir törəmələrinin sintezi və sürtkü yağları üçün komponent kimi tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu., Bakı şəhəri, Xocalı pt., 30
21 24.09.2021 Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı ş., B.Vəhabzadə küçəsi, 9 A
22 24.09.2021 Baloğlanova Könül Vüqar qızı Kalvadosun hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
23 24.09.2021 Bayramov Azad Məmməd oğlu Şturm-Liuvill tipli operatorların məxsusi ədədlərinin asimptotikası və izlərinin tədqiqi Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Elmlər doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 9.
24 24.09.2021 Əsədova Ülkər Əsgər qızı Bakı şəhəri maştağa qəsəbəsində epilepsiyanın klinik-epidemioloji xarakteristikası Tibb elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə küç., 14.
25 28.09.2021 Əfəndiyeva Suad Arif qızı XX əsr Rus və Azərbaycan ədəbiyyatı şeir formalarının inkişafında qarşılıqlı əlaqələrin rolu Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.
26 28.09.2021 Hüseynova Əsmər Dadaş qızı Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsi Filologiya elmləri 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı - 5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.
27 29.09.2021 Salahova Elnarə Xanhüseyn qızı Zirinc cinsinin (berberis l.) bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada tətbiqi Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
28 29.09.2021 Qafulov Aqil Müzəffər oğlu Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli küç., 98.
29 30.09.2021 Sadıqova Nigar Arif qızı Enterovirus infeksiyasi tərəfindən törədilən uveitlərin klinik- epidemioloji aspektləri Tibb elmləri 3202.01-Epidemiologiya - 3219.01- Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 167.
30 30.09.2021 Əliyeva Nigar Rasim qızı Uşaqlıq boynu xərçəngi olan xəstələrdə kimyaradioterapiyadan sonra yaranan xroniki radiasion proktitlərin diaqnostika və müalicəsi Tibb elmləri 3224.01 - Onkologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı, H.Zərdabi küç., 79 B.
31 30.09.2021 Heydərova Səadət Bayram qızı Hilbert fəzasında üç tərtibli operator əmsallı tənliklər üçün sonlu oblastda bəzi sərhəd məsələlərinin həll olunması Riyaziyyat 1201.01 - Analiz və funksional analiz Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 9.
32 08.10.2021 İmamquluyeva Maviyə Mahir qızı Kaqor tipli şərabların hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.