Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 29.11.2022 Əsədov Mübariz Xasay oğlu Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ həlli təliminin nəzəri və metodik problemləri (V-IX siniflər üçün) Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Ü.Hacıbəyli, 68.
2 02.12.2022 Quliyeva Samirə Niftalı qızı Fonetik normaların tədrisi şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Ü.Hacıbəyli, 68.
3 06.12.2022 Ənsərova Aynur Hacıxəlil qızı Azərbaycanın əsas su anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir ekoloji, sanitar-hidrobioloji vəziyyəti Biologiya elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Elmlər doktoru Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı, M.Müşfiq küçəsi 103.
4 07.12.2022 Qəniyeva İradə Yasin qızı Müxtəlifsistemli dillərdə toponimlərin üslubi-kommunikativ xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
5 09.12.2022 Məmmədzadə Hüseyn Arif oğlu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin antik və ilk orta əsrlər şəhər mədəniyyəti (Şortəpə materialları əsasında) Tarix 5505.02 - Arxeologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76.
6 09.12.2022 Vahabova Tamilla Əhməd qızı Azərbaycanda tərbiyə nəzəriyyəsinin inkişafı (XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəlləri) Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Ü.Hacıbəyli, 68.
7 09.12.2022 Qasımzadə Əfqan Hacıbala oğlu Qəbələnin orta əsr keramikası (XI-XIII əsrlər) Tarix 5505.02 - Arxeologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76.
8 09.12.2022 Rüstəmov Canməmməd Nizam oğlu Təkamülün müxtəlif mərhələlərində olan massiv sıx qoşa sistemlərin spektral və fotometrik xüsusiyyətləri Astronomiya 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası Elmlər doktoru Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Bakı, H.Cavid, 117.
9 09.12.2022 Namazova Lamiyyə Səxavət qızı Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixi müasir Böyük Britaniya tarixşünaslığında (R.M.Seyvorinin tədqiqatları əsasında) Tarix 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları Fəlsəfə doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.