Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 23.09.2021 Vəliyev Fərahim Əlif oğlu Layihələrin idarə edilməsinin təşkilat mexanizminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (Azərbaycanın mənzil tikintisinin timsalında) İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti 115.
2 24.09.2021 Dadaşov Zamir Atamoğlan oğlu Polimer-seqnetopyezokeramika kompozitlərdə pyezo-, piroelektrik effektlərin formalaşmaspnda relaksasiya və termiki hadisələrin rolu Fizika 2203.01 - Elektronika Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı şəh, H. Cavid pr., 131.
3 24.09.2021 Həmidova Xalidə Aydın qızı Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin nəticəyönümlü idarə edilməsinin pedaqoji əsasları Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Ü. Hacıbəyli, 68.
4 24.09.2021 İskəndərli Günay Yavər qızı Elektron dövlət-vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı ş., B.Vəhabzadə küçəsi, 9 A
5 24.09.2021 Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı ş., B.Vəhabzadə küçəsi, 9 A
6 24.09.2021 Baloğlanova Könül Vüqar qızı Kalvadosun hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
7 24.09.2021 Əlizadə Nigar Kamran qızı Ginekologiyada endoskopik əməliyyatların səviyyəsi, strukturu, risk faktorları və fəsadlaşmalarının profilaktıkası yolları Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı, Müzəffər Həsənov, 35.
8 24.09.2021 Hacıyeva Gülmira Sahib qızı Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyaları Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pros. 1.
9 24.09.2021 Əliyeva Rəqsanə Qəzənfər qızı Fermer təsərrüfatlarında fındıq ləpəsinin hazırlanma texnologiyası və texniki vasitənin təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
10 24.09.2021 Bayramov Azad Məmməd oğlu Şturm-Liuvill tipli operatorların məxsusi ədədlərinin asimptotikası və izlərinin tədqiqi Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Elmlər doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 9.
11 24.09.2021 Zərgərova Sevda Hüseyn qızı C8-C18 alifatik aminlərin səthi–aktiv oliqomer təbiətli propoksi törəmələrinin tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı pr., 30.
12 24.09.2021 Ağazadə Şahin Mütarif oğlu Riyaziyyatin tədrisində ikt-dən istifadə etməklə həndəsi materialların öyrədilməsi metodikası (X-XI siniflər üzrə) Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Ü. Hacıbəyli, 68.
13 24.09.2021 Məmmədova Aygün Malik qızı Tsiklopentadienin alkil-, hidroksialkil- və mürəkkəb efir törəmələrinin sintezi və sürtkü yağları üçün komponent kimi tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu., Bakı şəhəri, Xocalı pt., 30
14 24.09.2021 Səddinova Aynur Arif qızı (AgSbSe2)x(Pbte)1-x bərk məhlullarının termoelektrik xassələri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı şəh, H. Cavid pr., 131.
15 24.09.2021 Əsədova Ülkər Əsgər qızı Bakı şəhəri maştağa qəsəbəsində epilepsiyanın klinik-epidemioloji xarakteristikası Tibb elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə küç., 14.
16 24.09.2021 Nurməmmədov Məhəmməd Nurməmməd oğlu Girdiman çayı hövzəsinin tarixi-memarlıq abidələri Memarlıq 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, A.Sultanova küç.11.
17 24.09.2021 Pənahova Aynur Mahir qızı Uşaqlıq boynu xərçənginin diaqnostikasında və proqnozunun qiymətləndirilməsində elektron mikroskopik tədqiqatların əhəmiyyəti Tibb elmləri 3224.01 - Onkologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı, H.Zərdabi küç., 79 B.
18 24.09.2021 Qasımova Sevda Rasim qızı Əks etdirməyən mikrodalğa örtükləri və onların dielektrik, magnit parametrlərinin ölçülməsi üsullarının işlənməsi Texnika elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, H.Cavid prospekti 25.
19 28.09.2021 Əfəndiyeva Suad Arif qızı XX əsr Rus və Azərbaycan ədəbiyyatı şeir formalarının inkişafında qarşılıqlı əlaqələrin rolu Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.
20 28.09.2021 Osmanova İlhamə İslam qızı Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kompleksinin etilen regionundakı proseslərin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla modelləşdirilməsi və optimal idarə edilməsi Texnika elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı pr., 30.
21 28.09.2021 Hüseynova Əsmər Dadaş qızı Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsi Filologiya elmləri 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı - 5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.
22 28.09.2021 Əzizova Almaz Əziz qızı Elm və onun fəlsəfi modelləri Fəlsəfə 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
23 29.09.2021 Qafulov Aqil Müzəffər oğlu Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli küç., 98.
24 29.09.2021 İslamzadə Elnarə Məhərrəm qızı Ge-Si mürəkkəb aşqarlanmış bərk məhlullarının alınması və elektrik xassələri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 131.
25 29.09.2021 Salahova Elnarə Xanhüseyn qızı Zirinc cinsinin (berberis l.) bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada tətbiqi Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
26 29.09.2021 Əlləzov Məhəmməd İsmayıl oğlu Fond bazarında maliyyə alətlərindən səmərəli istifadə istiqamətləri İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət, 6.
27 29.09.2021 Əhmədbəyli Pərvinə Azad qızı Dişlərin sərt toxumalarının hiperesteziyasının diaqnostikasının və müalicəsinin effektivliyinin artırılması Tibb elmləri 3226.01 - Stomatologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 163.
28 29.09.2021 Yusupov Qəhrəman Mühəddın oğlu Lənkəran iqtisadi rayonunda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi duruma təsiri İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət, 6.
29 29.09.2021 Cəfərova Samirə Qaçay qızı (TlGas2)1-x(Tlİnse2)x (0≤x≤0,5) monokristallarinin elektrik, fotoelektrik və optik xassələri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 131.
30 30.09.2021 Mövsümova Pərvanə Əzim qızı Naftalan nefti distillatlarının ekstraksiyalı aromatiksizləşmə texnologiyasının işlənib hazırlanması Texnika elmləri 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
31 30.09.2021 Aşurova Gülnar Alı qızı Mikroiqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətliliyin artırılmasına innovasiya amilinin təsiri İqtisad elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Fəlsəfə doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti 115.
32 30.09.2021 Məmmədov Cabir Oruc oğlu Estetikada faciəvilik problemi Fəlsəfə 7211.01 - Estetika Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
33 30.09.2021 Əliyeva Nigar Rasim qızı Uşaqlıq boynu xərçəngi olan xəstələrdə kimyaradioterapiyadan sonra yaranan xroniki radiasion proktitlərin diaqnostika və müalicəsi Tibb elmləri 3224.01 - Onkologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı, H.Zərdabi küç., 79 B.
34 30.09.2021 Heydərova Səadət Bayram qızı Hilbert fəzasında üç tərtibli operator əmsallı tənliklər üçün sonlu oblastda bəzi sərhəd məsələlərinin həll olunması Riyaziyyat 1201.01 - Analiz və funksional analiz Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 9.
35 30.09.2021 Sadıqova Nigar Arif qızı Enterovirus infeksiyasi tərəfindən törədilən uveitlərin klinik- epidemioloji aspektləri Tibb elmləri 3202.01-Epidemiologiya - 3219.01- Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, S.Vurğun küç., 167.
36 01.10.2021 Qarayev İsmayıl Cahangir oğlu Onurğanın boyun hissəsinin sinir strukturlarının diskogen kompressiyasının diaqnostikası və cərrahi müalicə üsulları Tibb elmləri 3229.01 - Neyrocərrahlıq Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
37 01.10.2021 Nadirov Uğurlu Məhəmməd oğlu Maşınqayırmada məmulların istehsal keyfiyyətlərini idarə etməklə istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi Texnika elmləri 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, H.Cavid prospekti 25.
38 01.10.2021 Mehdiyeva Arzu Fəxrəddin qızı Məktəblilər arasında arterial hipertoniyanın formalaşmasının risk amilləri, onun tibbi-sosial nəticələri və profilaktikasına dair səmərəli yanaşmaların əsaslandırılması (Bakı şəhəri üzrə) Tibb elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı, Cavadxan küç., 32/15.
39 05.10.2021 Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı Azərbaycan Respublikasında sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” - 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” Elmlər doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
40 05.10.2021 Rzayeva Aynur Vasif qızı Hiperprolaktinemiya olan qadınlarda reproduktiv sistemin patologiyasının xüsusiyyətləri, diaqnostikası və müasir medikamentoz korreksiya metodlarının effektivliyi Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
41 06.10.2021 İbrahimov Behbud Hüseyn oğlu Yarimkeçirici kvantölçülü sistemlәrdә elektronların optik vә termodinamik xassәlәrinin mәxsusiyyәtlәrinin analizi Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 131.
42 06.10.2021 Əbdürrəhmanova İradə Həmid qızı Ətraf mühitə yüksək informativlikli ekoloji nəzarət məsələlərində xüsusi texnoloji əməliyyatlar Texnika elmləri 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Hüseyn Cavid Prospekti, 25.
43 06.10.2021 Məmmədova Günay Telman qızı Süsənin (İris l.) bəzi növ və sortlarının abşerona introduksiyası Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
44 06.10.2021 Rzayeva Aynəsə Hacı qızı 598R layihəli “Şamaxı” tipli gəmilərinin ikiqat dib və ikinçi bort gövdə konstruksiyalarının möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi Texnika elmləri 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Hüseyn Cavid Prospekti, 25.
45 07.10.2021 Kazımov Kamran Şahverən oğlu Nikolay Semyonoviç Tixonov və Şərq Filologiya elmləri 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı - 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) Elmlər doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
46 08.10.2021 İmamquluyeva Maviyə Mahir qızı Kaqor tipli şərabların hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Texnika elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
47 08.10.2021 Mustafayeva Natəvan Əmrah qızı Bəzi qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin həllərinin sonsuzluqdan qlobal bifurkasiyası Riyaziyyat 1202.01 - Analiz və funksional analiz Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
48 08.10.2021 Zeynalov Ramil Saməddin oğlu M. Kaşğarinin «Divanü lüğət-it türk» əsərində atalar sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 43cü məhəllə.
49 08.10.2021 Salmanov Famin Tahir oğlu TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x və TlGa1-xInxSe2 bərk məhlulların elektrik, dielektrik və optik xassələrinə qamma şualarının təsiri Fizika 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Elmlər doktoru AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı ş. B.Vahabzadə küç., 9.
50 08.10.2021 Məmmədova Səxavət Tofiq qızı Neft-kimya müəssisələrində insan kapitalından səmərəli istifadənin əsas istiqamətləri İqtisad elmləri 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq Prospekti 16/21 .
51 08.10.2021 Məmmədov Akif Yahya oğlu Portal hipertenziyalı xəstələrdə qida borusu və mədənin varikoz genişlənmiş venalarından qanaxmanın endoskopik müalicəsi və profilaktikası Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Fəlsəfə doktoru Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ, Bakı, Şərifzadə, 196.
52 11.10.2021 Sadıqova Günel Rafael qızı Cənub-şərqi Qafqazın yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri Yer elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları Fəlsəfə doktoru AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun, Bakı, Hüseyn Cavid , 119.
53 12.10.2021 Məmmədova Xəyalə Malik qızı Tsikloolefinlərə qliserinin birləşdirilməsindən qliserid efirlərinin sintezi və tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
54 12.10.2021 Həsənov Yaşar Məmmədağa oğlu Reproduktiv yaşda olan qadınlarda uşaqlığın fibromiomasının müasir müalicə aspektləri Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
55 12.10.2021 Alıyeva Gülçöhrə Babaəli qızı Müxtəlifsistemli dillərdə situasiyalar çoxluğu Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
56 12.10.2021 Nağıyeva Mehriban Vidadi qızı Fenolun tsikloheksenkarbon turşularının metil (etil) efirləri ilə alkilləşmə məhsulları əsasında azot-, fosfor tərkibli törəmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
57 13.10.2021 Hüseynova Kəmalə Müsəllim qızı TlA1-xMxS2(Se2) (A - In, Ga; M - Dy, Er, Yb; x=0÷0,03) kristallarının alınması, elektrik və optik xassələri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 131.
58 14.10.2021 Allazova Nigar Mahmud qızı CuİnSe2 – Ge (Sn, Pb)- Se sistemlərinin tədqiqi və alinmış fazaların xassələri Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Fəlsəfə doktoru AMEA M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı, H. Cavid prospekti, 113.
59 14.10.2021 Qənbərova Günel Tapdıq qızı Nd-bv-Se (Bv-Sb,Bi) üçlü sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqi və alınmış fazaların xassələri Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Fəlsəfə doktoru AMEA M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı, H. Cavid prospekti, 113.
60 15.10.2021 Paşayeva Sara Ağakişi qızı Hamar güyənə (Polygonatum glaberrimum C.Koch) saponinlərinin kimyəvi-toksikoloji tədqiqi Əczaçılıq elmləri 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
61 18.10.2021 İskəndərli Vəfa Bəhram qızı Gözün mikozlarının klinik-laborator diaqnostikasına, müalicəsinə və profilaktikasına dair müasir yanaşmalar Tibb elmləri 3202.01 – Epidemiologiya - 3219.01 – Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
62 21.10.2021 Alverdiyev İsfəndiyar Cavid oğlu Mis və gümüşün р2- elementlərlə xalkogenidlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alinmasının fiziki-kimyəvi əsasları Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Elmlər doktoru AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 113.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.