İddiaçılara diplomlar, attestatlar və şəhadətnamələr təqdim edilib

13 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 9 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 33 iddiaçıya diplomlar və attestatların, xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə haqqında sənədlərin nostrifikasiyası əsasında tanınması barədə şəhadətnamələrin təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib....
13.05.2022

123