İddiaçılara diplomlar və attestatlar təqdim edilib

15 sentyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 16 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 27 iddiaçıya fəlsəfə doktoru diplomları və dosent attestatlarının təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.
Kimya, biologiya, fizika və texnika elmləri, tibb, filologiya, coğrafiya və ye...
15.09.2022