Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
2 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
3 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
4 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
5 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
6 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER elmləri 2508.01 - Geoekologiya BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
7 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
8 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
9 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
10 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
11 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
12 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
13 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
14 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
15 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
16 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2430.01 - Mikologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2401.01 - Zoologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
24 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2413.01 - Entomologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
25 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2429.01 - Parazitologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
26 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
29 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
30 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2203.01 - Elektronika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
31 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
32 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
33 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
34 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
35 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2308.01 - Elektrokimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
36 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
43 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
44 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
45 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
46 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
47 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
48 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
49 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
50 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
51 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
52 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
53 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
54 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3230.01 - Uşaq cərrahlığı BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
55 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
56 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
57 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
58 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
59 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
60 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
61 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
62 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
63 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
64 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
65 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
66 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
67 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3216.01 - Endokrinologiya BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
68 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
69 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
70 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3216.01 - Endokrinologiya BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
71 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
72 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
73 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
74 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
75 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
76 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
77 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
78 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
79 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
80 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
81 Azərbaycan Tibb Universiteti BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
82 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
83 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
84 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
85 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
90 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
91 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
92 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
93 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
94 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
95 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
96 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
97 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
98 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
99 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
100 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
101 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
102 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
103 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
104 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
105 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
106 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
107 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
108 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
109 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
110 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
111 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021