Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2203.01 - Elektronika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2308.01 - Elektrokimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
52 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
53 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
56 Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
57 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3101.01 - Aqrokimya BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2511.01 - Torpaqşünaslıq BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3230.01 - Uşaq cərrahlığı BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2420.01 - Virusologiya BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 11.01.2022
95 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
100 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
101 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
113 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
114 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
115 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
116 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
117 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
118 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
119 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
120 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
121 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
122 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
123 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
124 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
127 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
128 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
129 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
134 Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
135 Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 Naxçıvan Müəllimlər Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 Naxçıvan Müəllimlər Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
142 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
143 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
144 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
145 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
146 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
147 AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
150 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
151 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
156 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
157 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
158 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
159 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyat ) BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
162 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
163 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
164 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
165 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3244.01 - Allerqologiya və immunologiya BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
175 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
176 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5313.01 - Demoqrafiya BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyat) BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyat ) BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 2508.01 - Geoekologiya BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BFD 1.26/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
212 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
213 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
214 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
215 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7203.01 - Ümumi fəlsəfə BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
216 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
217 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
218 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
219 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
220 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
221 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
222 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
223 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
224 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
225 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
226 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
227 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 20.11.2022
228 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
229 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
230 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
231 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
232 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti SƏNƏTŞÜNASLIQ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
233 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 2526.01 - Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
234 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
235 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası BFD 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
236 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
237 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
238 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
239 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
240 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
241 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
242 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
243 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
244 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
245 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
246 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
247 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
248 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
249 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
250 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
251 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
252 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
253 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
254 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
255 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
256 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 1211.01 - Diferensial tənliklər BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
257 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
258 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
259 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
260 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
261 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
262 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
263 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
264 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
265 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
266 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
267 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
268 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
269 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
270 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
271 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
272 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
273 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
274 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
275 Azərbaycan Tibb Universiteti YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
276 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
277 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
278 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
279 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
280 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
281 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
282 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
283 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
284 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
285 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
286 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
287 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
288 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
289 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
290 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.08 - Hidrotexniki tikinti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
291 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
292 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
293 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnistutu MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
294 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
295 AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu HÜQUQ ELMLƏRİ 2406.03 - Bioetika BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
296 AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
297 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
298 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2418.01 - Radiobiologiya BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
299 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
300 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
301 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
302 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
303 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
304 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
305 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
306 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
307 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
308 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
309 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
310 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
311 Bakı Dövlət Universiteti FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
312 Bakı Dövlət Universiteti FƏLSƏFƏ 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
313 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
314 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
315 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3238.01 - Qastroenterologiya BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022