Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
9 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
10 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
11 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
12 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
13 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
14 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
15 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
16 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
24 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
25 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
27 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
28 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
29 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
30 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2203.01 - Elektronika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
31 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
32 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
33 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
34 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
35 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2308.01 - Elektrokimya BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
36 AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
41 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
42 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
47 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
48 AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
52 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
53 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
54 Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
55 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
56 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
57 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
58 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
61 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
62 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
63 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3101.01 - Aqrokimya BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
65 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
66 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
67 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
68 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
69 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
70 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3230.01 - Uşaq cərrahlığı BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
79 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
80 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
81 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
82 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
83 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
84 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
85 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
86 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
87 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
88 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
89 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
90 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
91 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
92 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
93 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
94 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
95 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
96 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
97 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
98 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
99 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
100 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
101 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
102 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
103 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
104 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
105 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
106 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
107 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
108 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
109 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
110 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
111 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
112 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
113 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
114 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
117 Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
118 Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
119 Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
120 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
121 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
122 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
123 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
124 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
125 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
126 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
127 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
128 AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
129 AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
130 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
131 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
132 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
133 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
134 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
135 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
136 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
137 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
138 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
139 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
140 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
141 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
142 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
146 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
147 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5313.01 - Demoqrafiya BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
148 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
149 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
150 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
151 AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
152 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
157 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
158 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
159 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
160 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
161 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
162 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
163 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
164 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
165 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
166 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
167 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
168 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
169 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
170 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
171 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
172 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
173 Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
174 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
175 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
176 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
178 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
179 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
180 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
181 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
182 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
183 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
184 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
185 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
186 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
187 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
188 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
189 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
190 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
191 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
192 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
201 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
202 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
203 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
204 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
205 Azərbaycan Tibb Universiteti YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
206 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
207 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
208 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
209 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
210 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
211 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
212 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
213 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
214 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
215 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
216 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
217 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
218 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
219 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
220 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnistutu MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
221 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
222 AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu HÜQUQ ELMLƏRİ 2406.03 - Bioetika BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
223 AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
224 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
225 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
226 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
227 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
228 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
229 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
230 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
231 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
232 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
233 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
234 Bakı Dövlət Universiteti FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
235 Bakı Dövlət Universiteti FƏLSƏFƏ 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022