Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
15 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
16 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
24 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
25 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 FİZİKA 2203.01 - Elektronika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
52 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
53 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
54 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
55 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
58 COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
59 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
60 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
61 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
65 TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
66 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
67 TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
68 TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
69 AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 AQRAR ELMLƏR 3101.01 - Aqrokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
71 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
72 AQRAR ELMLƏR 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
73 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
74 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
75 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
76 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
77 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
82 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
83 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
84 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 TİBB ELMLƏRİ 3217.01 - Otorinolarinqologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
88 TİBB ELMLƏRİ 3226.01 - Stomatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
89 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
90 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
91 TİBB ELMLƏRİ 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
92 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
93 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
94 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
95 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
96 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
97 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
98 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 TİBB ELMLƏRİ 2420.01 - Virusologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 11.01.2022
104 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
107 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
108 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
109 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
110 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
111 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
112 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
113 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
114 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
115 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
116 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
117 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
118 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
119 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
120 PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
122 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
123 FİZİKA 2204.01 - Maye fizikası Bakı Dövlət Universiteti BED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
124 FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
125 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
126 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
127 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
128 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
129 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
130 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
131 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
132 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
133 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
134 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
135 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
138 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
139 SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
140 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
141 SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
142 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
143 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
144 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
145 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
146 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
153 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
154 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
155 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
156 SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
157 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
158 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BED 3.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
159 MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BED 3.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
160 ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
161 ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
162 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
163 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
164 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
167 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
168 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
169 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BED 4.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
170 HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq Bakı Dövlət Universiteti BED 4.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
171 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
172 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
173 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
174 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
175 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
176 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
178 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyat ) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
181 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
182 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
183 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
184 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
188 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
189 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
190 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
191 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
192 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3244.01 - Allerqologiya və immunologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
193 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
194 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
195 İQTİSAD ELMLƏRİ 5313.01 - Demoqrafiya AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
196 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
197 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
198 İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
199 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
200 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Naxçıvan bölməsi BFD 1.13 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
201 TARİX 5505.02 - Arxeologiya AMEA Naxçıvan bölməsi BFD 1.13 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
202 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
206 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
207 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
208 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
209 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyat) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
210 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyat ) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
211 KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
214 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
215 COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
216 COĞRAFİYA 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
217 COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
218 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
219 COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
220 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
221 COĞRAFİYA 2508.01 - Geoekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
222 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
223 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
224 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2422.01 - Biotexnologiya (o cümlədən bionanotexnologiyalar) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
225 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
226 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
227 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
228 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
229 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
230 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
231 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
232 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
233 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
234 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
235 FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
236 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
237 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
238 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
239 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
240 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
241 FƏLSƏFƏ 7203.01 - Ümumi fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
242 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
243 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
244 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
245 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
246 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
247 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
248 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
249 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
250 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
251 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
252 TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
253 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 20.11.2022
254 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
255 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
256 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
257 TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
258 SƏNƏTŞÜNASLIQ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
259 TEXNİKA ELMLƏRİ 2526.01 - Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
260 TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
261 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
262 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
263 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
264 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
265 YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
266 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
267 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
268 TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
269 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
270 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
271 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
272 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
273 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
274 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
275 RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
276 RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
277 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
278 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
279 RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
280 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
281 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
282 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
283 RİYAZİYYAT 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
284 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
285 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
286 AQRAR ELMLƏR 3110.03 - Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
287 FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
288 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
289 TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
290 TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
291 TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
292 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
293 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
294 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
295 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
296 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
297 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
298 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
299 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
300 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
301 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
302 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
303 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
304 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
305 YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
306 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
307 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
308 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
309 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
310 TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
311 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
312 TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
313 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.29 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
314 MEMARLIQ 6404.01 - Bina və qurğuların memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.29 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
315 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
316 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
317 YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
318 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
319 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
320 YER ELMLƏRİ 2517.01 - Litologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
321 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
322 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
323 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
324 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.08 - Hidrotexniki tikinti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
325 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
326 HÜQUQ ELMLƏRİ 5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
327 HÜQUQ ELMLƏRİ 5615.01 - Mülki proses Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
328 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
329 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
330 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnistutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
331 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
332 HÜQUQ ELMLƏRİ 2406.03 - Bioetika AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
333 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
334 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
335 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2418.01 - Radiobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
336 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
337 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
338 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
339 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
340 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
341 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
342 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
343 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
344 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
345 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
346 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
347 TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
348 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
349 FƏLSƏFƏ 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
350 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
351 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
352 TİBB ELMLƏRİ 3238.01 - Qastroenterologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
353 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 4.12 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
354 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 4.12 fəlsəfə doktoru 30.12.2022