Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023
2 HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023
3 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
4 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
5 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
6 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
7 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
8 TİBB ELMLƏRİ 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
9 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
10 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
11 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
12 TİBB ELMLƏRİ 3238.01 - Qastroenterologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
13 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 4.12 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 4.12 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
15 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
16 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
17 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
18 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
19 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
20 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
21 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
22 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
23 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
24 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
25 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
26 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3244.01 - Allerqologiya və immunologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
27 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
30 FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
31 İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
32 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
33 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
34 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyat) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
35 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyat ) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
36 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
37 COĞRAFİYA 2508.01 - Geoekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
38 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
39 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
40 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
41 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
42 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
43 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
44 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
45 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
46 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
47 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
48 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
49 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
50 TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
51 SƏNƏTŞÜNASLIQ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
52 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
53 TEXNİKA ELMLƏRİ 2526.01 - Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
54 FƏLSƏFƏ 7203.01 - Ümumi fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
55 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
56 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
57 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
58 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
59 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
60 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
61 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
62 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
63 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
64 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
65 TİBB ELMLƏRİ 3217.01 - Otorinolarinqologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
66 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
67 TİBB ELMLƏRİ 3226.01 - Stomatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
68 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
69 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
70 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
71 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
72 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
73 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2422.01 - Biotexnologiya (o cümlədən bionanotexnologiyalar) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BFD 1.25 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
74 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
75 COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
76 FİZİKA 2204.01 - Maye fizikası Bakı Dövlət Universiteti BED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
77 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
78 FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
79 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
80 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BED 3.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
81 SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
82 MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BED 3.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
83 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
84 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
85 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
86 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BED 4.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
87 HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq Bakı Dövlət Universiteti BED 4.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
88 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
89 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
90 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
91 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
92 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BFD 1.03 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
93 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Naxçıvan bölməsi BFD 1.13 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
94 TARİX 5505.02 - Arxeologiya AMEA Naxçıvan bölməsi BFD 1.13 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
95 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
96 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
97 AQRAR ELMLƏR 3110.03 - Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.18 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
98 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.29 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
99 MEMARLIQ 6404.01 - Bina və qurğuların memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.29 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
100 YER ELMLƏRİ 2517.01 - Litologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
101 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
102 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
103 HÜQUQ ELMLƏRİ 5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
104 HÜQUQ ELMLƏRİ 5615.01 - Mülki proses Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
105 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
106 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
107 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
108 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
109 SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
110 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
111 TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
112 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
113 COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
114 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
115 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
116 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
117 FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
118 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
119 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
120 TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
121 TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
122 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
123 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
124 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
125 ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
126 ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
127 TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
128 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
129 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
130 AQRAR ELMLƏR 3101.01 - Aqrokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
131 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
132 HÜQUQ ELMLƏRİ 2406.03 - Bioetika AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
133 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
134 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
135 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
136 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
137 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
138 COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 30.12.2022
139 AQRAR ELMLƏR 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
140 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2022
141 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 20.11.2022
142 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 TİBB ELMLƏRİ 2420.01 - Virusologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.08 - Hidrotexniki tikinti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyat ) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2418.01 - Radiobiologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 RİYAZİYYAT 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 FİZİKA 2203.01 - Elektronika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
214 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
215 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
216 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
217 TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
218 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
219 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
220 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
221 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
222 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
223 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
224 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
225 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
226 COĞRAFİYA 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
227 COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
228 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
229 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
230 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
231 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
232 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
233 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
234 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
235 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
236 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
237 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
238 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
239 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
240 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
241 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
242 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
243 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
244 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
245 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
246 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
247 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
248 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
249 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
250 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
251 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
252 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
253 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
254 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
255 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
256 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
257 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
258 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
259 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
260 RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
261 RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
262 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
263 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
264 RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
265 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
266 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
267 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
268 YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
269 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
270 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
271 TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
272 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
273 TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
274 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
275 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
276 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
277 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
278 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
279 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
280 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
281 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
282 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
283 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
284 YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
285 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
286 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
287 TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
288 YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
289 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
290 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
291 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnistutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
292 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
293 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
294 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
295 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
296 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
297 İQTİSAD ELMLƏRİ 5313.01 - Demoqrafiya AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
298 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
299 FƏLSƏFƏ 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
300 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 11.01.2022
301 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
302 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
303 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
304 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
305 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
306 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
307 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
308 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
309 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
310 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
311 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
312 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
313 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
314 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
315 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
316 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
317 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
318 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
319 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
320 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
321 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
322 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
323 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
324 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
325 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
326 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
327 YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
328 YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
329 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
330 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
331 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
332 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
333 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
334 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
335 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
336 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
337 SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
338 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
339 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
340 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
341 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
342 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
343 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
344 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
345 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
346 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
347 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
348 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
349 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
350 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
351 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
352 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
353 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
354 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
355 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
356 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021