Soyad, ad, ata adı Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcənin verildiyi tarix

Qeyd:

1. 2015-ci ilədək olan məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra cədvəldə yerləşdiriləcəkdir.

2. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış şəxslərin dissertasiya mövzuları və avtoreferatları saytın “Dissertasiya və Avtoreferatlar” bölməsində təqdim edilir.