Soyad, ad, ata adı İxtisasın şifri və adı Elm sahəsi Elmi adın
verildiyi tarix

Qeyd:

1. 2015-ci ilədək olan məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra cədvəldə yerləşdiriləcəkdir.

2. Cədvəlin "İxtisasın şifri və adı" sütununda ulduz (*) işarəsi elmi adın kafedra üzrə verildiyini bildirir.