Elmi dərəcələr verilməsinə dair attestasiya işinin birinci nüsxəsində Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilməli olan sənədlərin (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın rəyasət heyətinin 04.03.2011-ci il tarixli (protokolun #05-R) qərarı ilə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) SİYAHISI
 
Elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkil edilməsi üçün Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin SİYAHISI
 
Təkrar attestasiya üçün Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin SİYAHISI
 
Elmi adlar verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan və AAK-a göndərilməli sənədlərin SİYAHISI
 
Elmi rəhbərliyə icazə almaq üçün tələb olunan sənədlərin SİYAHISI
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) internet səhifəsində AAK Rəyasət Heyətinin və Kollegiyasının qərarları ilə bağlı yerlışdirilmiş məlumatlar rəsmi məlumat sayılır.