S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 1201.01 Cəbr riyaziyyat
2 1202.01 Analiz və funksional analiz riyaziyyat
3 1203.01 Kompüter elmləri riyaziyyat, texnika
4 1204.01 Həndəsə riyaziyyat
5 1205.01 Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi riyaziyyat
6 1206.01 Ədədi analiz riyaziyyat
7 1207.01 Əməliyyatlar tədqiqi riyaziyyat
8 1208.01 Ehtimal nəzəriyyəsi riyaziyyat
9 1209.01 Riyazi statistika riyaziyyat
10 1210.01 Topologiya riyaziyyat
11 1211.01 Diferensial tənliklər riyaziyyat
12 1212.01 Riyazi fizika tənlikləri riyaziyyat, fizika
13 1214.01 Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə riyaziyyat, iqtisad, texnika