S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2001.01 Nəzəri mexanika mexanika, riyaziyyat, fizika, texnika
2 2002.01 Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası mexanika, riyaziyyat, texnika
3 2003.01 Maye, qaz və plazma mexanikası mexanika, riyaziyyat, fizika, texnika
4 2004.01 Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi mexanika, riyaziyyat, texnika