S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5501.01 Tərcümeyi-hallar tarix
2 5502.01 Ümumi tarix tarix
3 5503.01 Ölkələr tarixi tarix
4 5503.02 Vətən tarixi tarix
5 5504.01 Dövrlər üzrə tarix tarix
6 5505.01 Tarixə dair digər elmlər tarix
7 5505.02 Arxeologiya tarix
8 5506.00 İxtisaslaşdırılmış tarix tarix
9 5507.01 Beynəlxalq münasibətlər tarixi tarix
10 5508.01 Tarixi coğrafiya tarix, coğrafiya
11 5509.01 Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları tarix, filologiya