S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) pedaqogika
2 5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması pedaqogika
3 5803.01 Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti pedaqogika
4 5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi pedaqogika, tarix
5 5805.01 Korreksiya pedaqogikası pedaqogika, psixologiya
6 5806.01 Fiziki tərbiyənin, idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası pedaqogika
7 5807.01 Etnopedaqogika pedaqogika
8 5808.01 Sosial pedaqogika pedaqogika