S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 6101.01 Anormal psixologiya (korreksiyalı psixologiya) psixologiya
2 6102.01 Yeniyetmə və uşaq psixologiyası psixologiya
3 6103.01 Tövsiyə və rəhbərlik psixologiya
4 6104.01 Pedaqoji psixologiya psixologiya, pedaqogika
5 6105.01 Psixologiyada qiymətləndirmə və ölçmə psixologiya
6 6106.01 Eksperimental psixologiya psixologiya
7 6107.01 Ümumi psixologiya psixologiya
8 6108.01 Geriatrik psixologiya psixologiya
9 6109.01 Peşə və kadr psixologiyası psixologiya
10 6110.01 Parapsixologiya psixologiya, tibb, fəlsəfə
11 6111.01 Şəxsiyyətin psixologiyası psixologiya
12 6112.01 Sosial problemlərin psixoloji öyrənilməsi psixologiya
13 6113.01 Psixofarmakologiya psixologiya, əczaçılıq
14 6114.01 Sosial psixologiya psixologiya, fəlsəfə, sosiologiya
15 6115.01 Psixofiziologiya psixologiya, biologiya, tibb
16 6116.01 Tibbi psixologiya psixologiya, tibb
17 6117.01 Hüquqi psixologiya psixologiya, hüqüq
18 6118.01 Etnopsixologiya psixologiya, tarix, fəlsəfə