S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 6301.01 Mədəni sosiologiya sosiologiya
2 6302.01 Eksperimental sosiologiya sosiologiya
3 6303.01 Ümumi sosiologiya sosiologiya
4 6305.01 Sosiologiyada riyazi üsullar sosiologiya, riyaziyyat
5 6306.01 Peşə sosiologiyası sosiologiya
6 6307.01 Sosial dəyişiklik və inkişaf sosiologiya
7 6308.01 Sosial ünsiyyət sosiologiya, psixologiya
8 6309.01 Sosial qruplar sosiologiya
9 6310.01 Sosial problemlər sosiologiya, fəlsəfə
10 6311.01 Yaşayış məntəqələrinin sosiologiyası sosiologiya
11 6312.01 Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi sosiologiya
12 6313.01 Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər sosiologiya