S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 7301.01 Hərbi nəzəri elmlər milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər
2 7302.01 Hərbi xüsusi elmlər milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər
3 7303.01 Hərbi təbabət milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər
4 7304.01 Milli təhlükəsizlik milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər