S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 3400.01 Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili əczaçılıq
2 3400.02 Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya əczaçılıq, biologiya, kimya