S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5101.01 Mədəni antropologiya antropologiya, tarix, fəlsəfə
2 5102.01 Etnoqrafiya və etnologiya antropologiya, tarix
3 5103.01 İctimai antropologiya antropologiya, tarix