S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5301.01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi iqtisad
2 5302.01 Ekonometriya, iqtisadi statistika iqtisad, riyaziyyat
3 5303.01 Mühasibat uçotu iqtisad
4 5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri iqtisad
5 5306.01 Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı iqtisad
6 5307.01 İqtisadi nəzəriyyə iqtisad
7 5308.01 Ümumi iqtisadiyyat iqtisad
8 5309.01 Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti iqtisad
9 5310.01 Dünya iqtisadiyyatı iqtisad
10 5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması iqtisad
11 5312.01 Sahə iqtisadiyyatı iqtisad, coğrafiya
12 5313.01 Demoqrafiya iqtisad, coğrafiya, tarix, sosiologiya