S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5401.01 İqtisadi coğrafiya iqtisad, coğrafiya
2 5402.01 Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası coğrafiya, tarix
3 5403.01 İnsan coğrafiyası iqtisad, coğrafiya
4 5404.01 Regional coğrafiya iqtisad, coğrafiya
5 5405.01 Atmosfer elmləri coğrafiya
6 5406.01 Hidrologiya coğrafiya
7 5407.01 Okeanologiya coğrafiya, yer elmləri
8 5408.01 Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası coğrafiya
9 5409.01 Geomorfologiya coğrafiya
10 5410.01 Qlyasiologiya və kriologiya yer elmləri, texnika
11 5411.01 Meteorologiya coğrafiya, texnika