S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5901.01 Beynəlxalq münasibətlər siyasi elmlər, tarix
2 5902.17 Davamlı inkişafın idarə edilməsi siyasi elmlər
3 5904.01 Siyasi institutlar və sistemlər siyasi elmlər
4 5908.01 Siyasi nəzəriyyə siyasi elmlər
5 5909.01 Dövlət idarəçiliyi siyasi elmlər
6 5910.01 İctimai fikir siyasi elmlər, fəlsəfə
7 5912.01 Konfliktologiya siyasi elmlər, fəlsəfə