S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 6203.01 İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi sənətşünaslıq, memarlıq, fəlsəfə
2 6212.01 Teatr sənəti sənətşünaslıq
3 6213.01 Musiqi sənəti sənətşünaslıq
4 6214.01 Kino, tele və digər ekran sənətləri sənətşünaslıq
5 6215.01 Təsviri sənət sənətşünaslıq
6 6216.01 Xoreoqrafiya sənəti sənətşünaslıq
7 6217.01 Texniki estetika və dizayn sənətşünaslıq, texnika
8 6218.01 Dekorativ tətbiqi sənət sənətşünaslıq, memarlıq
9 6219.01 Kulturologiya və onun ümumi məsələləri tarix, fəlsəfə, sənətşünaslıq
10 6220.01 Muzeyşünaslıq sənətşünaslıq, tarix