S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 6401.01 Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası memarlıq
2 6404.01 Bina və qurğuların memarlığı memarlıq
3 6405.01 Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı memarlıq, texnika