S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 7201.01 Bilik fəlsəfəsi fəlsəfə
2 7202.01 Fəlsəfi antropologiya fəlsəfə
3 7203.01 Ümumi fəlsəfə fəlsəfə
4 7204.01 Fəlsəfi sistemlər fəlsəfə
5 7205.01 Elm və texnikanın fəlsəfəsi fəlsəfə
6 7206.01 Təbiətin fəlsəfəsi fəlsəfə
7 7207.01 Sosial fəlsəfə fəlsəfə
8 7208.01 Fəlsəfi doktrinalar fəlsəfə
9 7210.01 Fəlsəfə tarixi fəlsəfə
10 7211.01 Estetika fəlsəfə
11 7212.01 Etika fəlsəfə
12 7213.01 Dinşünaslıq fəlsəfə
13 7214.01 Dinin tarixi və fəlsəfəsi fəlsəfə
14 7215.01 Məntiq fəlsəfə