S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2101.01 Kosmologiya və kosmoqoniya astronomiya, fizika, texnika
2 2102.01 Ulduzlararası mühit astronomiya, fizika, texnika
3 2103.01 Optik astronomiya astronomiya, fizika, texnika
4 2104.01 Planetologiya astronomiya, fizika, texnika
5 2105.01 Radioastronomiya astronomiya, fizika, texnika
6 2106.01 Günəş fizikası astronomiya, fizika, texnika
7 2107.01 Astrometriya və göy mexanikası astronomiya, fizika, texnika
8 2108.01 Astrofizika və ulduz astronomiyası astronomiya, fizika, texnika