S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2301.01 Analitik kimya kimya, texnika
2 2303.01 Qeyri-üzvi kimya kimya, texnika
3 2304.01 Makromolekullar kimyası kimya, texnika
4 2305.01 Nüvə kimyası kimya, fizika, texnika
5 2306.01 Üzvi kimya kimya, texnika
6 2307.01 Fiziki kimya kimya, fizika, texnika
7 2308.01 Elektrokimya kimya, fizika, texnika
8 2310.01 Element-üzvi birləşmələr kimyası kimya, texnika
9 2313.01 Kolloid kimyası kimya, texnika
10 2314.01 Neft kimyası kimya, texnika
11 2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz kimya, texnika
12 2317.01 Nanokimya və nanomateriallar kimya, texnika, fizika
13 2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası kimya, texnika
14 2390.01 Əczaçılıq kimyası kimya, biologiya, əczaçılıq, aqrar elmlər
15 2391.01 Ekoloji kimya kimya, texnika