S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2401.01 Zoologiya biologiya
2 2406.01 Biofizika biologiya, tibb, fizika, texnika
3 2406.02 Biokimya biologiya, kimya, tibb, texnika, aqrar elmlər
4 2406.03 Bioetika biologiya, tibb, hüquq
5 2407.01 Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
6 2409.01 Genetika biologiya, tibb, aqrar elmlər
7 2411.01 İnsan və heyvan fiziologiyası biologiya, tibb, aqrar elmlər
8 2411.02 Bitki fiziologiyası biologiya, aqrar elmlər
9 2412.01 İmmunologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
10 2413.01 Entomologiya biologiya, aqrar elmlər
11 2414.01 Mikrobiologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
12 2415.01 Molekulyar biologiya biologiya, tibb, fizika, kimya, aqrar elmlər
13 2416.00 Paleontologiya biologiya, yer elmləri
14 2417.01 Botanika biologiya
15 2418.01 Radiobiologiya biologiya, tibb, fizika, riyaziyyat, kimya, aqrar elmlər
16 2420.01 Virusologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
17 2422.01 Biotexnologiya (o cümlədən bionanotexnologiyalar) biologiya, əczaçılıq, texnika, aqrar elmlər
18 2423.01 Molekulyar genetika biologiya, tibb, fizika
19 2424.01 Riyazi biologiya, bioinformatika biologiya, riyaziyyat
20 2425.01 İxtiologiya biologiya
21 2426.01 Ekologiya (elm sahələri üzrə) biologiya, tibb, fizika, kimya, aqrar elmlər, texnika
22 2427.01 Biogeokimya biologiya, kimya
23 2428.01 Hidrobiologiya biologiya
24 2429.01 Parazitologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
25 2430.01 Mikologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
26 2432.01 Bioloji ehtiyatlar biologiya, əczaçılıq, aqrar elmlər
27 2433.01 İnkişaf biologiyası, embriologiya biologiya, tibb, aqrar elmlər
28 2490.01 Neyroelmlər biologiya, tibb