Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neft-mexanika fakültəsi
4 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
5 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Beynəlxalq Tədqiqat, Təhsil və Təlim Mərkəzi (Estoniya, Tallin)
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri Beynəlxalq Tədqiqat, Təhsil və Təlim Mərkəzi (Estoniya, Tallin)
7 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi əsərləri (maşınqayırma və inşaat ixtisasları üzrə) Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
9 Azərbaycan Kimya jurnalı AMEA Kimya Elmləri Bölməsi
10 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi
11 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası
12 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti -SOCAR
13 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
14 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
15 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
16 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu
17 Elmi əsərlər (kitabxanaşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
18 Elmi əsərlər toplusu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi
19 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
20 Elmi əsərlər. Texnika elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti
21 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
22 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
23 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
24 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
25 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
26 İnformasiya cəmiyyəti problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu
27 İnformasiya texnologiyaları problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu
28 Journal of Modern Technology & Engineering (informatika və energetika ixtisasları üzrə) Jomard Publishing
29 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
30 Kimya problemləri AMEA Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
31 Kitabxana və informasiya araşdırmaları (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisasları üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
32 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsi
33 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texnikni Universiteti
34 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
35 Mechanics and Industrial Engineering. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
36 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
37 Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
38 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
39 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
40 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
41 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
42 Экоэнергетика AMEA, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Avadanlıqlar. Texnologiyalar. Materiallar. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neft-mexanika fakültəsi
4 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
5 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Beynəlxalq Tədqiqat, Təhsil və Təlim Mərkəzi (Estoniya, Tallin)
6 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
7 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi əsərləri (maşınqayırma və inşaat ixtisasları üzrə) Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
8 Azərbaycan Kimya jurnalı AMEA Kimya Elmləri Bölməsi
9 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi
10 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası
11 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti -SOCAR
12 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
13 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
14 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
15 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu
16 Elmi əsərlər (kitabxanaşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
17 Elmi əsərlər toplusu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi
18 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
19 Elmi əsərlər. Texnika elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti
20 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
21 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
22 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
23 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
24 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
25 İnformasiya cəmiyyəti problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu
26 İnformasiya texnologiyaları problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu
27 Journal of Modern Technology & Engineering (informatika və energetika ixtisasları üzrə) Jomard Publishing
28 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
29 Kimya problemləri AMEA Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
30 Kitabxana və informasiya araşdırmaları (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisasları üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
31 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsi
32 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texnikni Universiteti
33 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
34 Mechanics and Industrial Engineering. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
35 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
36 Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
37 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
38 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
39 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
40 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
41 Экоэнергетика AMEA, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 «Elmi Əsərlər» jurnalı «Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq» ixtisası üzrə AMEA Əlyazmalar İnstitutu
2 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
3 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
6 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
7 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
8 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
9 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
10 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
11 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
12 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
13 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri "Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası" İctimai Birliyi
14 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
15 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
17 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMİU, AzETH, Eroziya Suvarma Elmi-Tədqiqat İnistutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
18 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
19 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
20 Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
21 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
22 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
23 Elmi Xəbərlər Məcmusu Azərbaycan Texnologiya Universiteti
24 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
25 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
26 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
27 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
28 İpək yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
29 Journal of Baku Engineering University. Mathematics and Computer Science Bakı Mühəndislik Universiteti
30 Journal of Baku Engineering University. Mechanics and Industrial Engineering Bakı Mühəndislik Universiteti
31 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering Qafqaz Universiteti
32 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
33 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
34 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) Professor A. A. Xələfov
35 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti
36 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
37 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
38 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
39 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
40 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
41 Su Problemləri: Elm və Texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
42 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
43 Проблемы Энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
44 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
2 AMEA Gə ncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
5 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
10 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
12 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
13 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
14 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
15 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
17 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMİU, AzETH, Eroziya Suvarma Elmi-Tədqiqat İnistutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
18 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
19 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
20 Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
21 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
22 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
23 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
24 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
25 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
26 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
27 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (informatika üzrə) Qafqaz Universiteti
28 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering Qafqaz Universiteti
29 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
30 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
31 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) Professor A. A. Xələfov
32 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti
33 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
34 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
35 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
36 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
37 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
38 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
39 Проблемы Энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
40 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
5 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
10 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
12 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
13 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
14 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
15 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
16 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMİU, AzETH, Eroziya Suvarma Elmi-Tədqiqat İnistutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
17 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
18 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
19 Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
20 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
21 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
22 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
23 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
24 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
25 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
26 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
27 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (informatika üzrə) Qafqaz Universiteti
28 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering Qafqaz Universiteti
29 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
30 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
31 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) Professor A. A. Xələfov
32 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti
33 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
34 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
35 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
36 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
37 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
38 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
39 Проблемы Энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
40 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –naın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
2 AMEA Gə ncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
5 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
10 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
12 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
13 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
14 Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, Azərbaycan Neonatoloqlarının İctimai Birliyi
15 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
17 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMİU, AzETH, Eroziya Suvarma Elmi-Tədqiqat İnistutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
18 Elmi Əsərlə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
19 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
20 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
21 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
22 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
23 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
24 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
25 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
26 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
27 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
28 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (informatika üzrə) Qafqaz Universiteti
29 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering Qafqaz Universiteti
30 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
31 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
32 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) Professor A. A. Xələfov
33 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti
34 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
35 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
36 Milli Nevrologiya Jurnalı Təsisçi: tibb üzrə fəlsəfə doktoru R.R.Əliyev
37 Müasir Ginekologiya və Perinatologiyanın Aktual Məsələləri “Ginekologiya və Perinatologiyanın İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi
38 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
39 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
40 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
41 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
42 Проблемы Энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
43 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
5 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
10 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
12 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
13 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
14 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
15 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
16 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMİU, AzETH, Eroziya Suvarma Elmi-Tədqiqat İnistutu, Su Kanal Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu
17 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
18 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
19 Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
20 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
21 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
22 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
23 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
24 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
25 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
26 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
27 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (informatika üzrə) Qafqaz Universiteti
28 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial Engineering Qafqaz Universiteti
29 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
30 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
31 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və praktiki jurnal) Professor A. A.Xələfov
32 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti
33 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
34 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
35 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
36 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
37 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
38 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
39 Проблемы Энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
40 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия