Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
3 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
7 Elmi əsərlər Naxçıvan Dövlət Universiteti
8 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
9 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
10 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
15 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
16 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
17 Naxçıvan Müəllimləri İnstitutu. Elmi əsərlər (tarix üzrə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
21 Sivilizasiya (tarix elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
22 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
23 Tarix və onun problemləri (tarix elmləri üzrə) T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
24 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
25 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
26 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
27 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
3 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
7 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
8 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
9 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
10 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
15 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
16 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
20 Sivilizasiya (tarix elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universitet
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Tarix və onun problemləri (tarix elmləri üzrə) T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
23 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
24 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
25 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V. A. Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Elm və İnnovativ Texnologiyalar Xəyalə Məmmədova
15 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
16 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
17 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
18 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
19 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
20 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
21 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
22 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
23 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
24 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
25 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
26 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
27 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
28 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
29 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, İctimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
31 Qərb Universiteti. Elm Xəbərlər. İctimai və Texniki Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
32 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
33 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
34 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
35 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
36 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
37 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
38 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmlər üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
39 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
17 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
18 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
19 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
20 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
21 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
22 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
23 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
28 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
29 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
30 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
31 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
17 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
18 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
19 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
20 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
21 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
22 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
23 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyas AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
5 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
6 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
7 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
11 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
12 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
13 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
17 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
18 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
19 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
20 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
21 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
22 MEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
23 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
15 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
16 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
17 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
20 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
21 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
22 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
23 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti