Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
HEYDƏR ƏLİYEVİN
anadan olmasının

95-ci il dönümü


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ
PREZİDENTİ


HEYDƏ R   ƏLİYEV    FONDU


HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ


AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ
100 il


DÖVLƏT PROQRAMININ İCRASI